front-start
Polacy a choroby układu krążenia PDF Email
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie 

Rozbieżność między poziomem ogólnej i szczegółowej wiedzy z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia

1. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 • 94% badanych zgadza się z tezą, że regularne ćwiczenia fizyczne zwiększają szansę uchronienia się od chorób układu krążenia
 • 43% posiada prawidłową wiedzę na temat form i dawki wysiłku fizycznego niezbędnego z punktu widzenia profilaktyki chorób układu krążenia


2. PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE

 • Znacząca większość Polaków zna ogólne zasady prawidłowego żywienia, ale w wiedzy szczegółowej z tego zakresu występują zasadnicze braki, na przykład: 50% badanych uznało, że margaryna miękka jest równie szkodliwa jak masło; 35% badanych nie wiedziało o związku między spożyciem soli i nadciśnieniem

Polacy a regularność przeprowadzania badań profilaktycznych

1. BADANIA PROFILAKTYCZNE – CIŚNIENIE TĘTNICZE

 • Deklaracje systematyczności dokonywania pomiarów ciśnienia tętniczego:
  - w ciągu ostatniego miesiąca – 20% Polaków
  - w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy - 45% Polaków 
 • 42% Polaków twierdzi, że wie jakie wartości ciśnienia tętniczego mówią o nadciśnieniu, ale tylko 12% z nich potrafi podać prawidłowe wartości
 

2. BADANIA PROFILAKTYCZNE – CHOLESTEROL

 • Deklaracje systematyczności dokonywania pomiarów cholesterolu: 
  - w ciągu ostatniego miesiąca – 9% Polaków
  - w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy - 16% Polaków 
 •  30% Polaków nigdy nie mierzyło profilaktycznie poziomu cholesterolu.


Status materialny, a dbanie o zdrowie

1. WPŁYW STATUSU MATERIALNEGO NA ZACHOWANIA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM

 • Kupując żywność, przygotowując posiłki lub wybierając potrawy w restauracji lub bufecie 67% Polaków kieruje się przede wszystkim ceną 
 • Osoby wywodzące się z gospodarstw domowych o dochodzie poniżej 300 zł na głowę kierują się znacznie częściej ceną (zawsze 61%) niż osoby z gospodarstw o dochodzie powyżej 700 zł na głowę (zawsze 26,2%)
 • A na przykład na zawartość tłuszczu w kupowanej lub zamawianej żywności zawsze zwraca uwagę jedynie 15% osób

* Polacy wobec chorób układu krążenia - wiedza i stosunek do profilaktyki, Instytut Kardiologii we współpracy z PBS


 
logo_ik_podstawowe_cmyk