front-start
Polacy a choroby układu krążenia PDF Email
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie 
Instytut Kardiologii zlecił Pracowni Badań Społecznych w Sopocie realizację badania*, które miało pokazać rzeczywisty stosunek Polaków do chorób układu krążenia. Wyniki badania pozwoliły określić, jaki jest w naszym społeczeństwie poziom wiedzy na temat przyczyn, profilaktyki i leczenia tych schorzeń.
Poniżej prezentujemy najważniejsze wyniki i wnioski z poszczególnych zagadnień poruszanych w badaniu.


Wiedza ogólna na temat chorób układu krążenia i czynników ryzyka

1. CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA - NIESPÓJNA POSTAWA BADANYCH WOBEC ZAGROŻENIA

  • 90% Polaków uważa, że potencjalnie każdy może zachorować na choroby układu krążenia jednocześnie. 
  • Jednocześnie jedynie 9% dorosłych Polaków deklaruje, z myślą o zdrowiu, chęć zmiany swoich codziennych zachowań np. rzucenie palenia, zmianę diety
 

2. POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ A ZAPOBIEGANIE CHOROBOM UKŁADU KRĄŻENIA

  • Jedynie 30% badanych zadeklarowało poziom aktywności fizycznej, który można uznać za prawidłowy z punktu widzenia zapobiegania chorobom układu krążenia. Ćwiczą częściej młodsi, bardziej wykształceni, mieszkańcy miast, kadra kierownicza, uczniowie i studenci.
  • 3% badanych zadeklarowało plany poprawy kondycji fizycznej.


3. SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM A CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

  • Najczęściej wymienianymi sposobami radzenia sobie ze stresem będącymi jednocześnie czynnikami ryzyka chorób układu krążenia są: palenie papierosów (35% odpowiedzi); jedzenie (22% odpowiedzi); picie alkoholu (13% odpowiedzi).
  • Jedynie 9% Polaków jako sposób na rozładowanie stresu stosuje aktywność fizyczną.