front-start
hdr-pos


Choroby układu krążenia są największym zagrożeniem zdrowia i życia Polaków. W 2000 roku stanowiły przyczynę 48% wszystkich zgonów w naszym kraju. Co piąty z nich dotyczył osób poniżej 65 roku życia. Ponad 8 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze, co druga osoba dorosła ma podwyższony poziom cholesterolu, nadwagę lub otyłość. Ponad 60 procent z nas prowadzi niekorzystny dla zdrowia, siedzący tryb życia, a z braku czasu lub chęci aktywność fizyczną ogranicza do minimum. Niepokojąco rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę. Ponad 8 milionów dorosłych nadal pali papierosy. W świetle takich statystyk nie może dziwić, że co trzeci mężczyzna i co szósta kobieta w Polsce umiera z powodu choroby serca lub naczyń krwionośnych.


Optymizmem napawa jednak fakt, że aż 2/3 Polaków chciałoby coś zrobić dla swojego zdrowia. Wiadomo również, że chorobom układu krążenia można skutecznie zapobiegać poprzez właściwą profilaktykę, która w praktyce sprowadza się do przestrzegania kilku zasad:
- znajomości prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i glukozy we krwi
- regularnych badań kontrolnych, pozwalających w porę wychwycić początki nadciśnienia tętniczego, podwyższonego poziomu cholestrolu, czy cukrzycy
- utrzymywania prawidłowej wagi ciała
- systematycznej aktywności fizycznej
- modyfikacji sposobu żywienia
- rezygnacji z nałogu palenia tytoniu i ograniczenia biernego palenia
- umiejętności radzenia sobie ze stresem
  bl-pos

Doświadczenia innych krajów pokazują, że programy profilaktyki zdrowotnej przynoszą wymierne rezultaty, zarówno jeśli chodzi o statystyki zachorowań i umieralności na choroby serca, jak i oszczędności dla finansów kraju.
Dlatego także w Polsce ruszył, zakrojony na ogromną skalę, program edukacji w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego „Pamiętaj o Sercu”, który ma za zadanie dostarczyć wiedzy, ale i motywacji do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.


Program „Pamiętaj o Sercu” jest integralną częścią Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2003-2005, prowadzonego pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia i w całości przez Ministerstwo finansowanego.

Ideą Programu POLKARD jest koordynacja działań nie tylko środowiska kardiologów, ale i internistów, lekarzy rodzinnych, diabetologów i neurologów w celu wypracowania kompleksowego podejścia do wszystkich czynników ryzyka i upowszechnienia nowoczesnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych.
Wśród zadań, jakie postawił przed sobą Program jest zarówno poprawa wykrywalności i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych i cukrzycy, jak i prowadzenie działań lobbingowych na rzecz prewencji chorób układu krążenia, edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży oraz podniesienie poziomu wiedzy całego społeczeństwa o czynnikach ryzyka i współczesnych metodach postępowania w przypadku podejrzenia zawału serca i udaru mózgu.

Program „Pamiętaj o Sercu”, wcześniej pod roboczą nazwą POLKARD Media, jest właśnie realizacją jednego z powyższych zadań: wyjścia poza środowisko ściśle medyczne i dotarcia do możliwie najszerszych kręgów społeczeństwa z wiedzą o przyczynach powstawania i możliwościach zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego poprzez odpowiednią profilaktykę.
 
Dotarcie do świadomości Polaków, że wystarczą często niewielkie zmiany w naszych zwyczajach i modyfikacja trybu życia, aby znacząco zmniejszyć zagrożenie chorobami serca, wymaga wsparcia masowych środków przekazu.
Telewizja Polska i Polskie Radio objęły Program „Pamiętaj o Sercu” patronatem medialnym, deklarując chęć podjęcia tematu w swoich programach i upowszechniania wiedzy o zagrożeniach chorobami układu krążenia we wszystkich możliwych, ale jednocześnie atrakcyjnych dla widzów i słuchaczy formach.

Program „Pamiętaj o Sercu” ma przekonywać, że na wiele czynników, od których zależy zdrowie naszego serca mamy lub możemy mieć wpływ, a profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, choć wymaga wprowadzenia zmian w naszych przyzwyczajeniach, nie musi się wiązać z rezygnacją z radości życia.
Dzięki wiarygodności, obiektywizmowi i zasięgowi prasy, radia, telewizji, portali internetowych najważniejsze idee programu mają szansę dotrzeć do szerokich kręgów społeczeństwa.
Koordynatorzy Programu „Pamiętaj o Sercu”, który prowadzony jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ze swej strony oferują pełne wsparcie merytoryczne.