front-start
Konferencja prasowa pt. "Profilaktyka chorób serca w wieku dziecięcym - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy" PDF Email
19.12.2008.

Konferencja prasowa „Profilaktyka chorób serca w wieku dziecięcym – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy” odbyła się 25 listopada 2008r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli koordynatorzy Programu Polkard Media „Pamiętaj o sercu”: prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki, dr n. hum. Zofia Słońska, a także prof. dr hab. n. med. Marek Naruszewicz, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą i prof. dr hab. n. med. Bożena Werner, kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W konferencji uczestniczyła również Maja Włoszczowska, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie w kolarstwie górskim, ambasadorka konkursu „Rowerem po zdrowe serce” oraz znane i lubiane mamy: Ilona Felicjańska, Katarzyna Żak z córką Zuzią i Katarzyna Dowbor z córką Marysią. Spotkanie poprowadziła Marta Kielczyk.

Celem konferencji było podsumowanie działań oraz rezultatów Programu Polkard Media „Pamiętaj o sercu” w latach 2003-2008, omówienie czynników ryzyka chorób serca i naczyń, które coraz częściej dotykają dzieci i młodzież oraz podkreślenie roli programów społeczno–edukacyjnych w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego.

Rezultaty Programu Polkard Media przedstawił jego koordynator, prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas. Profesor zwrócił uwagę, że przez 5 lat trwania Programu o ponad 10 proc. zwiększyła się świadomość zagrożeń chorobami serca i naczyń u osób dorosłych. Wzrosła również wiedza na temat konieczności regularnej kontroli ciśnienia tętniczego i badań profilaktycznych. Profesor podkreślił, że coraz więcej osób zna zasady prawidłowego żywienia oraz zauważa u siebie potrzebę redukcji ciężaru ciała.

Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki przedstawił Program w perspektywie europejskiej. Zwrócił uwagę, że polski Program Polkard Media zyskał uznanie międzynarodowych instytucji zajmujących się zdrowiem, m.in. kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego oraz WHO. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne włączyło telewizyjne spoty „Pamiętaj o sercu” do materiałów zalecanych do wykorzystywania w promocji Karty Zdrowego Serca przez narodowe towarzystwa kardiologiczne.

 
Wystąpienia prof. dr. hab. n. med. Marka Naruszewicza oraz prof. dr hab. n. med. Bożeny Werner  dotyczyły roli profilaktyki chorób serca i naczyń wśród dzieci i młodzieży. Najnowsze badania* wskazują, że aż 14,5 proc. młodych ludzi ma nadwagę, a 3,8 proc. jest otyłych. Profesorowie podkreślali, że te niekorzystne zjawiska są konsekwencją nieprzestrzegania zdrowego stylu życia, m.in. braku aktywności fizycznej oraz częstego spożywania przez najmłodszych niezdrowych przekąsek, takich jak batony, chipsy czy słodzone napoje. U 11 proc. dzieci i młodzieży stwierdzono stan przednadciśnieniowy, a u 4,4 proc. nadciśnienie tętnicze.

Dr n. hum. Zofia Słońska przedstawiła problemem wpływu mediów na zdrowie młodych osób zwracając uwagę zarówno na pozytywną, jak i negatywną stronę medialnego oddziaływania. Z jednej strony podkreśliła ogromne pozytywne znaczenie mediów dla podnoszenia poziomu kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży. Z drugiej strony zwróciła uwagę na negatywne konsekwencje oglądania telewizji, uwypuklając przede wszystkim fakt przyczyniania się tej formy spędzania czasu wolnego do wzrostu częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci. Jak bowiem pokazują wyniki badań, oglądanie telewizji wpływa na redukcję aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz stymuluje do nadmiernego jedzenia (jedzenie przed telewizorem). Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Polkard Media Junior wynika, że młodzi ludzie codziennie spędzają przed komputerem oraz telewizorem od 2 do 3 godzin, zaś w niedzielę i dni wolne nawet 5-6 godzin.

Konferencja została zakończona rozmową z zaproszonymi, popularnymi mamami, które opowiadały, w jaki sposób dbają o zdrowe serce swoich dzieci oraz jak zachęcają je do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów. W konferencji prasowej udział wzięło przeszło 30 dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych.


Materiały do pobrania:

doc  Pięciolecie Programu Polkard Media
doc Częste występowanie czynników ryzyka chorób serca i naczyń u dzieci i młodzieży w Polsce

*Badania przesiewowe zrealizowane w latach 2005 – 2008, w ramach programu „Wczesna profilaktyka nadciśnienia tętniczego oraz nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży łódzkiej”, prezentowane podczas konferencji naukowej „Postępy w prewencji, diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci”; Lidia Ostrowska - Nawarycz, Tadeusz Nawarycz, Zakład Biofizyki, Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 
logo_ik_podstawowe_cmyk