front-start
Wywiad z doc. dr hab. med. Grażyną Brodą PDF Email

Doc. dr hab. med. Grażyna Broda, Instytut Kardiologii w Warszawie: Celem programu była ocena czynników ryzyka, czyli podstawowego zagrożenia populacji zarówno dla całej Polski jak i poszczególnych regionów. By wytłumaczyć, dlaczego ludzie na wschodzie rzadziej umierają niż ludzie na zachodzie. Jest to niezwykle istotne. Chcieliśmy sprawdzić, czy czynniki ryzyka mogą wytłumaczyć tę sytuację. Przecież populacja polska jest jednolita pod względem rasowym, etnicznym, a jednak tak odmiennie reaguje.

M.C.: Czy już wiemy dlaczego?

Doc. dr hab. med. Grażyna Broda: Nie wiemy. Najpierw musimy przeanalizować wyniki badań. Wcześniej regionalne zróżnicowanie nie było badane na tak dużą skalę. To wymaga bardzo dokładnych i czasochłonnych analiz. Mam nadzieję, że zajmą się tym eksperci.

M.C.: Jaki był zakres badania?

Doc. dr hab. med. Grażyna Broda: Zakres był olbrzymi. W podstawowej próbie zbadaliśmy 15 tys. osób. Jest to absolutnie największa, jak dotąd, próba.

M.C.: Czego możemy oczekiwać po badaniach?

Doc. dr hab. med. Grażyna Broda:
Przede wszystkim poznamy sytuację w Polsce. Niezależnie od walorów naukowych możemy się spodziewać, że w oparciu o te badania wyselekcjonujemy regiony o najwyższym stopniu zagrożenia i te punkty w prewencji, na które w danym regionie trzeba położyć szczególny nacisk. Ta wymiar praktyczny. Mamy także nadzieję, że za pięć lat powtórzymy tego rodzaju badanie i sprawdzimy, czy te nasze działania rzeczywiście są efektywne.

M.C.: Miejmy nadzieję, że są. Dziękuję za rozmowę.

Doc. dr hab. med. Grażyna Broda: Dziękuję.

Rozmawiła Marta Ciosmak, 2005-11-22