front-start

Poziom aktywności fizycznej wśród Polaków
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas koordynator programu "Pamiętaj o Sercu" z Instytutu Kardiologii w Warszawie