front-start
Przyjmowanie leków antydepresyjnych może zmniejszyć ryzyko hospitalizacji z powodu zawału serca PDF Email
15.06.2005.
Wyniki badań opublikowane w American Journal of Medicine sugerują, że przyjmowanie niektórych leków antydepresyjnych jest powiązane ze zmniejszeniem ryzyka hospitalizacji z powodu zawału serca pacjentów cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego.

„Kilka prac wykazało na istnienie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca u pacjentów chorych na depresję. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs) nie posiadają ubocznych efektów proarytmicznych jak trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i dodatkowo wpływają hamująco na agregację płytek” - stwierdzili badacze z Aarhus University Hospital z Danii. Przeanalizowali oni dane dotyczące 8887 pacjentów hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu ostrego zawału serca. Pacjenci zostali podzieleni w zależności od obecności incydentów sercowo-naczyniowych w przeszłości. Dane odnośnie wystawianych recept zostały przeanalizowane pod kątem leków antydepresyjnych przepisywanych pacjentom przed wystąpieniem zawału serca i hospitalizacji.

Mniejsze ryzyko wystąpienia zawału serca zaobserwowano u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przyjmujących w przeszłości selektywne lub nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Związek ten nie był jednak istotny statystycznie.
  W grupie przyjmującej inne leki przeciwdepresyjne zaobserwowano istotną redukcję ryzyka zawału serca. Podobne zależności nie występowały w grupie chorych, u których we wcześniejszym wywiadzie nie stwierdzono chorób układu sercowo-naczyniowego.

„Rezultaty naszego badania sugerują, że przyjmowanie leków antydepresyjnych może zmniejszać ryzyko zawału serca u pacjentów chorych na depresję. Efekt ich działania może być wynikiem zmniejszania objawów depresji lub bezpośredniego ochronnego działania na mięsień sercowy. Nie znaleźliśmy jednoznacznych różnic pomiędzy SSRIs a innymi klasami leków antydepresyjnych w działaniu ochronnym na układ sercowo-naczyniowy” - stwierdził jeden z badaczy, dr Monster.


Am J Med.; 117:732-737
Autor: lek. med. Marcin Fijałkowski
Akademia Medyczna w Gdańsku
I Klinika Chorób Serca