front-start
Nadciśnienie tętnicze PDF Email
15.10.2005.
Najczęściej zadawane pytania?
Nadciśnienie tętnicze dotyczy olbrzymiej grupy ludzi. Szacuje się, że w Polsce 30% dorosłych cierpi na tę chorobę. Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oceniający największe zagrożenia dla zdrowia ludzkości w XXI wieku, uznaje nadciśnienie tętnicze za najważniejszą przyczynę zgonów.

Od czego zależy wysokość ciśnienia tętniczego?
Serce na przemian kurczy się i rozkurcza, działając jak pompa tłocząca krew do tętnic. Ciśnienie tętnicze odpowiada sile, z jaką płynąca krew naciska na ściany naczynia. Używana metoda pomiaru pozwala na oznaczenie wysokości ciśnienia tętniczego krwi w chwili skurczu (ciśnienie skurczowe) oraz w trakcie rozkurczu serca (ciśnienie rozkurczowe), wyrażonych jako ciśnienie wywierane przez słupek rtęci o określonej wysokości (mm Hg). Wysokość ciśnienia tętniczego zależy od siły skurczu serca, liczby uderzeń serca na minutę, objętości krążącej krwi oraz od oporu, jaki stawiają płynącej krwi naczynia. W wielu sytuacjach ciśnienie tętnicze ulega zmianie: wzrasta w chwili zdenerwowania, w trakcie niektórych rodzajów wysiłków fizycznych (np. dźwiganie), ulega obniżeniu w nocy w czasie snu. Wahania ciśnienia tętniczego są normalnym zjawiskiem. Dla człowieka zdrowego ciśnienie tętnicze mierzone w warunkach spoczynku nie powinno przekraczać 120/80 mm Hg.

Kiedy rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze?
Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się, gdy w czasie dwóch kolejnych wizyt skurczowe ciśnienie tętnicze krwi wynosi co najmniej 140 mm Hg i/lub ciśnienie rozkurczowe
– co najmniej 90 mm Hg.
  Jaka jest przyczyna nadciśnienia tętniczego?
U kilku procent chorych z nadciśnieniem tętniczym udaje się wykryć chorobę, która powoduje wzrost ciśnienia. Najczęściej są to przewlekłe choroby nerek, naczyń i zaburzenia hormonalne.
U większości pacjentów przyczyna pozostaje nieznana i mówimy wówczas o pierwotnym nadciśnieniu tętniczym. Wiadomo, że występuje dziedziczna skłonność do wysokiego ciśnienia tętniczego. Ciśnienie tętnicze wzrasta u osób z nadwagą, pijących alkohol, używających dużych ilości soli kuchennej, prowadzących siedzący tryb życia i narażonych na częste stresy.

Czym grozi nadciśnienie tętnicze?
U chorych z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym układ krążenia pozostaje stale narażony na wysokie ciśnienie płynącej krwi. Uszkodzeniu ulegają naczynia tętnicze, a serce jest zmuszone do nadmiernej pracy. Szybciej rozwija się miażdżyca w tętnicach, częściej występuje choroba wieńcowa, zawał serca i udar mózgu, niewydolność serca, nerek i demencja starcza. Szczególnie groźne jest łączne występowanie nadciśnienia i innych czynników ryzyka, takich jak: nadwaga, palenie papierosów, cukrzyca i wysokie stężenie cholesterolu we krwi. Znacznie wzrasta wówczas prawdopodobieństwo wystąpienia wymienionych powyżej chorób. Przykładowo: dla 35-letniego mężczyzny z ciśnieniem tętniczym równym 150/100 mm Hg przewidywana długość życia wyniesie średnio 65 lat, jeśli nie będzie on skutecznie leczony.