front-start
menu hdr-menu-intro

Prawidłowe żywienie należy do najważniejszych czynników środowiskowych, wpływających korzystnie na stan zdrowia człowieka. Konsekwencjami niezbilansowanego żywienia są m.in.: nieprawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, ogólny zły stan zdrowia, podatność na choroby, zmniejszenie wydajności pracy, a nawet przedwczesny zgon.