front-start
hdr-nb
Poznaj liczby, które warto wziąć sobie do serca.
7 liczb, które łatwo zapamiętać, a które dodane do siebie gwarantują zdrowe serce. Liczby nie kłamią!
  nr-200
  Prawidłowy poziom cholesterolu we krwi powinien być niższy od wartości 190mg/dl (lub 5 mmol/l).

nr-100 nr-3 nr-140 
Prawidłowy poziom cukru (glukozy) we krwi, mierzony na czczo, nie powinien przekraczać wartości 100 mg/dl (5,6 mmol/l). Przynajmniej raz na 3 lata należy skontrolować poziom cukru (glukozy) i cholesterolu we krwi. Ciśnienie nie powinno przekraczać tej wartości. Jeżeli przynajmniej w dwóch pomiarach przeprowadzonych w odstępie kilku dni ciśnienie wynosi 140/90 mm Hg lub więcej – rozpoznaje się nadciśnienie.

nr-102 nr-0 nr-30 
Obwód brzucha mierzony na wysokości pępka nie powinien przekraczać 102 cm u mężczyzn oraz 88 cm u kobiet. Wartości wyższe świadczą o otyłości typu brzusznego. Otyłość brzuszna znacznie zwiększa ryzyko chorób serca i naczyń. Papierosów nie należy palić w ogóle. Nawet okazjonalne palenie 3 – 5 papierosów dziennie jest szkodliwe dla zdrowia – z każdym wypalanym papierosem rośnie zagrożenie. Wypalenie jednej paczki papierosów dziennie oznacza 4–krotne wyższe ryzyko zawału serca u czterdziestolatka w porównaniu z niepalącym rówieśnikiem. Co najmniej tyle minut, najlepiej codziennie, powinno się przeznaczać na ćwiczenia fizyczne: marsze, spacery, jazdę rowerem i inne zajęcia sportowo–rekreacyjne.