front-start


hdr-kardio-6

Pamiętaj o konieczności kontroli poziomu cukru we krwi oraz tzw. lipidogramu (cholesterol, frakcja HDL i LDL, trójglicerydy) przynajmniej raz na trzy lata. Jeśli w rodzinie ktoś chorował bądź choruje na serce, poinformuj o tym lekarza, a także porozmawiaj z lekarzem o możliwościach zapobiegania chorobom serca i naczyń. Stosuj się do zaleceń dietetycznych i lekowych.
Sprawdź, czy należysz do grupy o podwyższonym poziomie ryzyka chorób serca
Zobacz, jak uniknąć i diagnozować choroby układu krążenia
kardio-6-img
hdr-more-a
Prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach,
Klinika Kardiologii PAM,  Szczecin
Łączna liczba koronarografii w 2002 roku wyniosła 90 812, w 2001 roku liczba koronarografii wyniosła...
Lek. Mateusz Śpiewak, I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Wiele badań wskazuje na zmienność w czasie występowania incydentów sercowo-naczyniowych w tym zawałów serca.
Lek. Mateusz Śpiewak, I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) udar mózgu to nagle występujące zaburzenie czynności mózgu, trwające dłużej niż 24 godziny i spowodowane wyłącznie przez przyczyny naczyniowe, czyli związane z przepływem mózgowym krwi.