front-start


hdr-kardio-3

Bądź bardziej aktywny fizycznie – częściej spaceruj, chodź po schodach, wykonuj rozmaite ćwiczenia sportowe. Przeznacz na to przynajmniej 30 minut, najlepiej codziennie (nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu).
Jakie inne korzyści, oprócz zmniejszenia ryzyka chorób,
przynosi aktywny tryb życia?
  • lepsze samopoczucie,
  • łatwiejsze zasypianie,
  • zgrabną, wysportowaną sylwetkę,
  • większą sprawność umysłową nawet w podeszłym wieku,
  • lepszą sprawność seksualną i większe zadowolenie z tej sfery życia,
  • lepsze radzenie sobie z codziennymi stresami, zmniejszenie uczucia zdenerwowania, napięcia.
Z jaką intensywnością trzeba ćwiczyć, by skutecznie
obniżyć ciśnienie, a jednocześnie nie zaszkodzić sobie? 
Specjaliści z ogólnoświatowej organizacji zajmującej się problemem nadciśnienia stwierdzili, że tętno podczas wysiłku powinno wynosić 50-70 procent maksymalnej wartości tętna odpowiedniej dla Twojego wieku. Tę ostatnią wartość można wyliczyć wg następującego wzoru: 220 minus wiek = maksymalne tętno wysiłkowe.
Przykład: jeśli masz 30 lat, twoje maksymalne tętno wynosi 190 (220 – 30 = 90). 70 procent tej wartości to 133. Stąd wniosek, że średni wysiłek fizyczny dla osoby w Twoim wieku to takie ćwiczenia, podczas których tętno nie przekroczy 133 uderzeń serca na minutę. 

Bezpieczny sport

kardio-3-img
hdr-more-a
prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz 
Instytut Kardiologii, Klinika i Zakład Kardiologii i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
Niedostateczna aktywność ruchowa została uznana za jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy oraz jej powikłań, takich jak choroba naczyń wieńcowych, zawał serca i tragicznych konsekwencji w postaci zgonu sercowego.
prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas  
Instytut Kardiologii w Warszawie
Siedzący tryb życia zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu i wielu innych chorób serca i naczyń. Mała aktywność fizyczna, brak systematycznego wysiłku jest powodem nadwagi i otyłości, cukrzycy, osteoporozy, niektórych nowotworów i wielu innych poważnych chorób.