front-start
Test uzależnienia od tytoniu
Test FTND (Fagerström’s Test for Nicotine Dependence) zmodyfikowany przez Witolda Zatońskiego i Krzysztofa Przewoźniaka z Fundacji ”Promocja Zdrowia” w Warszawie
1.    Czy budzi się Pani/Pan w nocy, aby zapalić papierosa?
  tak
  nie
2.    Jak szybko po przebudzeniu zapala Pani/Pan pierwszego papierosa?
  do 5 minut
  6-30 minut
  31-60 minut
  po 60 minutach
3.    Czy ma Pani/Pan trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie to jest zakazane?
  tak
  nie
4.    Z którego papierosa jest Pani/Panu najtrudniej zrezygnować?
  z pierwszego rano
  z każdego innego
5.    Ile papierosów wypala Pani/Pan w ciągu dnia?
  10 lub mniej
  11-20
  20-30
  30-40
6.    Czy częściej pali Pani/Pan papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?
  tak
  nie
7.    Czy pali Pani/Pan papierosy nawet wtedy, gdy jest Pani/Pan tak chora/y, że musi leżeć w łóżku?
  tak
  nie