front-start
Ruch lekiem XXI wieku: wysiłek fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej. Aktywność ruchowa a schorzenia sercowo-naczyniowe PDF Email
Instytut Kardiologii, Klinika i Zakład Kardiologii i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej 
Niedostateczna aktywność ruchowa została uznana za jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy oraz jej powikłań, takich jak choroba naczyń wieńcowych, zawał serca i tragicznych konsekwencji w postaci zgonu sercowego. Rozważania na temat mechanizmu wspomnianych powyżej zależności przyczynowo-skutkowych należy oprzeć na dwóch przesłankach:

1. Niedostateczna aktywność fizyczna sprzyja występowaniu znanych czynników ryzyka takich jak zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, nikotynizm, stres psychiczny, depresja;
2. Wysiłek fizyczny hamuje zjawiska sprzyjające powstawaniu i rozwojowi miażdżycy i jej powikłań (tabela 1).

tbl-ruch-1a

  tbl-ruch-1b


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk