front-start
Postępy w dziedzinie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych PDF Email
CasusBTL 

Postępy w dziedzinie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych oraz promocji zdrowia w Polsce pod koniec 2005 roku - seminarium pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)


Postępom w dziedzinie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych oraz promocji zdrowia poświęcone było VII seminarium CINDI zorganizowane w Łodzi w dniach 17-19 listopada.

Polska uczestniczy w programie CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention) od 1992 roku. Program ten realizowany jest w 28 krajach Europy i Kanadzie pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Program CINDI w Polsce uznawany jest za jeden z najbardziej interesujących i mających istotne znaczenie w skali światowej.
Jego działania to między innymi powszechnie znane projekty antynikotynowe, pierwsza w Polsce narodowa kampania aktywności fizycznej „Postaw serce na nogi”, miejskie programy profilaktyki serca i naczyń realizowane między innymi w Łodzi, Toruniu, Chorzowie, Ostrowie Wlkp., Kaliszu i Cieszynie.

Efektem Programu CINDI w Polsce są nie tyko działania interwencyjne czy regionalne programy zapobiegania chorobom przewlekłym, ale także systematyczny monitoring czynników ryzyka i zachowań zdrowotnych oraz udział w międzynarodowych działaniach badawczych.

Wymianie doświadczeń i lepszej współpracy różnych ośrodków i instytucji związanych z profilaktyką i leczeniem chorób układu krążenia i metabolicznych służą organizowane co dwa lata Seminaria.

  W tym roku podczas Seminarium wiele uwagi poświęcono programom profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ nadal choroby te stanowią istotne obciążenie społeczeństwa.

„Seminarium tegoroczne ma szczególny charakter" - twierdzi prof. dr hab. med. Wojciech Drygas (Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , dyrektor polskiego programu CINDI WHO). "Prezentowano na nim działania profilaktyczne w dziedzinie chorób krążenia i metabolicznych we wszystkich grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze), akcentując znaczenie aktywności fizycznej w zapobieganiu tym schorzeniom. Warto zwrócić uwagę także na sesję poświęconą trzydziestoleciu akademickiej medycyny sportowej. To właśnie tu - w Łodzi - powstała pierwsza w Polsce tego typu placówka w strukturach akademii medycznej.

Bardzo cenne jest to, że spotkania te mają charakter interdyscyplinarny. Uczestniczą w nich lekarze niemal wszystkich specjalności, kardiolodzy interwencyjni, lekarze sportowi, pediatrzy, interniści, ale także menadżerowie odpowiadający za kształt systemu opieki zdrowotnej oraz eksperci zajmujący się promocją zdrowia.
Podczas Seminarium zaprezentowano także po raz pierwszy w sposób tak obszerny wyniki Polskiego Projektu 400 miast, w ramach którego przygotowano i zrealizowano program prewencji zawałów serca i udarów mózgu w środowiskach małych miast i wsi.”

„Seminarium poświęcone było w znacznej mierze zapobieganiu chorobie wieńcowej. Nie ma jednak stuprocentowo skutecznej profilaktyki.

 


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk