front-start
Dieta śródziemnomorska jako czynnik obniżający ryzyko nadciśnienia tętniczego PDF Email
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 

Od czasu publikacji wyników tego badania stosowanie diety DASH stało się terapią pierwszego wyboru u chorych z izolowanym nadciśnieniem skurczowym I stopnia (tzn. ciśnieniem skurczowym w przedziale wartości 140-159 mmHg przy ciśnieniu rozkurczowym poniżej 90 mmHg). W grupie osób stosujących dietę DASH, aż u 78% pacjentów uzyskuje się redukcję ciśnienia skurczowego do wartości prawidłowych (tzn. <140 mmHg).

Kolejne analizy badania DASH udowodniły dodatkową skuteczność diety w redukowaniu ciśnienia tętniczego przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia soli. Okazało się, że 30-dniowe stosowanie małosolnej dietą DASH w porównaniu z samą dietą DASH wiązało się z dodatkową redukcją ciśnienia skurczowego średnio o 11,5 mmHg u pacjentów chorujących na nadciśnienie i 7,1 mmHg u osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego.

Dużą wagę w obniżaniu ciśnienia tętniczego przypisuje się także samym kwasom tłuszczowym omega-3 pochodzącym z olejów rybich.

Z niższymi wartościami ciśnienia tętniczego związane jest również spożywanie umiarkowanych ilości alkoholu (100-200 ml), natomiast większe porcje wina wiążą się ze wzrostem ciśnienia i mogą stanowić czynnik ryzyka wystąpienia udaru mózgu czy zaburzeń rytmu serca. Korzystne działanie małych dawek alkoholu wiąże się raczej ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca dzięki poprawie gospodarki lipidowej oraz funkcji śródbłonka naczyniowego. Za te działania są odpowiedzialne obecne w czerwonym winie przeciwutleniacze.  
  Zgodnie z najnowszymi wytycznymi amerykańskimi dotyczącymi diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, tzw. JNC 7 (Joint National Comittee 7), stosowanie diety śródziemnomorskiej wiąże się z obniżeniem ciśnienia skurczowego średnio o 8-14 mmHg, podczas gdy ograniczenie spożycia alkoholu do ≤2 porcji dziennie u mężczyzn i 1 porcji dziennie u kobiet oraz osób o małej masie ciała odpowiednio o 2-4 mmHg. Z kolei zmniejszenie spożycia soli kuchennej poniżej 6 g/dzień powoduje spadek ciśnienia tętniczego o 2-8 mmHg. Ostatnie zalecenie nabiera szczególnego znaczenia w Polsce, gdzie spożycie soli jest znacznie większe i wynosi średnio 12-15 g/d. Dla porównania zwiększenie aktywności fizycznej pod postacią szybkiego spaceru ≥30 minut dziennie przez większość dni w tygodniu wiąże się ze spadkiem ciśnienia skurczowego o 4-9 mmHg.

Piśmiennictwo

1. Januszewicz A, Januszewicz W, Szczepańska-Sadowska E, Sznajderman M. Nadciśnienie tętnicze. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2004.
2. Reddy KS, Katan MB. Diet, nutrition and the prevention of hypertension and cardiovascular diseases. Public Health Nutrition 2004; 7(1A): 167–186.
3. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Wydanie pierwsze. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2005.
4. Braunwald E, Goldman L. Kardiologia. Wydanie pierwsze polskie pod redakcją Grzegorza Opolskiego. Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban&Parnter, 2005.


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk