front-start
Czy w Polsce działania w ochronie zdrowia są wystarczające do walki z nałogiem palenia tytoniu? PDF Email
Instytut Kardiologii w Warszawie 

W dniach 12-14 listopada odbyła się w Krakowie XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”, a jej wiodącym tematem było poszukiwanie odpowiedzi na zagadnienie  „Palenie tytoniu – jak zminimalizować skutki?”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Prof. .Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie” od 11 lat jest forum prezentacji danych i wymiany doświadczeń w zakresie: wpływu palenia na zdrowie, najnowszych metod leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu i epidemiologii palenia.

Tegorocznym gospodarzem konferencji w Krakowie był Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oraz Sekcja Epidemiologii i Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Na Konferencji krakowskiej przedstawiono najnowsze ustalenia przedstawicieli świata medycznego opracowane pod kierownictwem prof. dra hab. med. Witolda Zatońskiego, odnośnie realnych problemów zdrowotnych wynikających z konsekwencji palenia papierosów. Przedstawione dane i prognozy Światowej Organizacji Zdrowia są przygnębiające. Wg. danych WHO:
- w 2030 roku umieralność z powodu palenia tytoniu wyniesie rocznie 10 milionów osób, czyli spośród obecnie żyjących umrze do tego czasu 500 milionów ludzi na świecie;
- choroby odtytoniowe są predyktorem:15 nowotworów oraz kilkadziesięciu chorób: układu krążenia, oddechowego (w tym przewlekłełej obturacyjnej choroby płuc) i innych narządów, a także chorób występujące u dzieci (w okresie prenatalnymi po urodzeniu)
- w 1990 roku spośród wszystkich przyczyn zgonów aż 42% zgonów mężczyzn i 11% zgonów kobiet miało związek z chorobami odtytoniowymi.


  W trakcie wieloletnich obserwacji i badań stwierdzono że, choroby odtytoniowe są związane z takim działaniem nikotyny na organizm ludzki, który powoduje: podwyższenie ciśnienia krwi, przyspieszenie procesów miażdżycowych i nowotworowych. Wśród palaczy odnotowuję się zwiększenie ryzyka zawału serca, raka płuca, miażdżycy tętnic obwodowych i udaru mózgu. Ponadto, związek z paleniem wykryto przy występowaniu nowotworów m.in.: trzustki, szyjki macicy oraz w przypadku ostrej białaczki szpikowej. Skutki palenie papierosów przez kobiety w ciąży to przede wszystkim przedwczesny poród i hipotrofia, która warunkuje rozwój dziecka. Negatywny wpływ dymu papierosowego stwierdza się również w przypadku palenia przed zajściem w ciążę. Z ostatnich analiz wynika, że każdego roku rodzi się w Polsce 75 tysięcy dzieci, które były eksponowane na dym tytoniowy w okresie płodowym. Przedstawione powyżej dane w sposób kategoryczny nakładają na  decydentów ochrony zdrowia konieczność podjęcia wszelkich możliwych działań w celu przezwyciężenia zgubnego nałogu palenie w społeczeństwie polskim.

Należy przy tym pamiętać, że niezwykle ważne w przezwyciężaniu nałogu palenia jest zrozumienie rodzaju uzależnienia (biologiczne i psychiczne) oraz charakterystycznych dla nich objawów – fizjologicznych i behawioralnych. Ważne jest również zrozumienie wystąpienia objawów zespołu odstawienia tz. związanych z tym najczęstszych reakcje organizmu na zaprzestanie palenia.busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk