front-start
Alkohol w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych PDF Email
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie 

Podsumowanie

Z punktu widzenia zagrożenia chorobami układu krążenia umiarkowane spożywanie alkoholu stanowi czynnik zapobiegający tym chorobom. Umiarkowane spożycie oznacza najczęściej konsumpcję alkoholu do 30 g czystego etanolu /dzień wśród mężczyzn (co odpowiada 80 ml wódki lub 300 ml wina lub 700 ml piwa) i do 15 g/dzień wśród kobiet.
Z uwagi na złożoność wpływu alkoholu na zdrowie, konieczne jest ostrożne i indywidualne formułowanie wskazówek odnośnie jego spożycia. Na pewno należy zalecać ograniczenie konsumpcji alkoholu osobom spożywającym powyżej wielkości umiarkowanych. Model picia w Polsce najczęściej polega na okazjonalnym piciu dużych ilości napojów alkoholowych wysokoprocentowych, dlatego też nie tylko upowszechnienie regularnego spożywania niewielkich ilości alkoholu, ale przede wszystkim modyfikacja innych elementów stylu życia, tzn. niepalenie, zmiana nawyków żywieniowych czy wzrost aktywności fizycznej, może przyczynić się do obniżenia ryzyka ChUK. Ponadto, z uwagi na to, że ochronne działanie alkoholu jest najbardziej uwidocznione u osób o wysokim ryzyku ChUK, ewentualne zalecanie umiarkowanego spożycia powinno być ograniczone do tych osób, to znaczy do mężczyzn w wieku powyżej 45 lat oraz do kobiet po menopauzie. Jednocześnie należy pamiętać, że jest wiele grup osób, które z różnych przyczyn (zdrowotnych, zawodowych itp.) nie powinny spożywać alkoholu. Do osób tych należą: dzieci i młodzież; kobiety w wieku rozrodczym, a zwłaszcza kobiety w ciąży; osoby, których zawód wymaga szczególnej uwagi i ostrożności, np. kierowcy, operatorzy maszyn; osoby ze schorzeniami, w których spożycie alkoholu pogarsza stan zdrowia; osoby przyjmujące leki, które mogą wchodzić w interakcje z alkoholem; osoby uzależnione od alkoholu.
  Z uwagi na zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu nie należy nikogo zachęcać do systematycznego spożywania nawet niewielkich ilości jakiegokolwiek napoju alkoholowego w celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym.
Równocześnie nie jest konieczne zabranianie konsumpcji alkoholu osobom spożywającym umiarkowane ilości tych napojów pod warunkiem, że względy zdrowotne, zawodowe lub inne nie stanowią przeciwwskazań do spożywania alkoholu w ogóle.

Autor: dr inż. Elżbieta Sygnowska,
dr inż. Anna Waśkiewicz
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia,
Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
E-mail: esygnows@ikard.waw.pl


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk