front-start
Słowo wstępne PDF Email
 
Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu informacyjnego dotyczącego aktualnych zagadnień związanych z chorobami układu krążenia. Znajdą w nim Państwo najnowsze informacje naukowe związane z epidemiologią, prewencją i leczeniem chorób sercowo-naczyniowych, jak również podstawowe dane o funkcjonowaniu układu krążenia. Szczególnie dużo miejsca poświęcono omówieniu znaczenia czynników ryzyka w rozwoju miażdżycy oraz korzyści wynikających z właściwego odżywiania i aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom serca i naczyń.
Choroby układu krążenia są głównym zagrożeniem zdrowia Polaków. Większości chorób układu sercowo-naczyniowego można skutecznie zapobiegać, a na pewno opóźnić ich rozwój, przede wszystkim dzięki zmianie stylu życia.
Znajomość problematyki chorób układu krążenia w społeczeństwie jest podstawą powodzenia wszelkich programów profilaktycznych. Niestety wiedza Polaków na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia jest wciąż niedostateczna. Dlatego też nasze wspólne działanie edukacyjne w tym zakresie jest nieodzowne.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas informacje będą pomocne w Państwa codziennej pracy.   

W imieniu autorów

prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii
Przewodniczący Programu Polkard 2003-2005
 
***

Już podczas wstępnej fazy przygotowań do realizacji naszego programu zdrowotnej edukacji medialnej „Pamiętaj o sercu” stało się jasne, że niezbędne będzie stworzenie swojego rodzaju platformy kontaktu pozwalającej na systematyczne przekazywanie zainteresowanym dziennikarzom odpowiednio przygotowanych, najnowszych informacji z dziedziny prewencji chorób układu krążenia. Poprosiliśmy o koordynację tworzenia tego swoistego „Prasowego Biuletynu Informacyjnego” Prof. Andrzeja Rynkiewicza, Przewodniczącego Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Cieszę się, że otrzymują Państwo już dziś rezultat intensywnej pracy zaproszonych przez Koordynatora ekspertów, Jest to zbiór artykułów przestawiających szeroki wachlarz problemów związanych z zapobieganiem chorobom układu krążenia. Zapraszamy Państwa do wspomagania naszych wysiłków zmierzających do redukcji czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji naszego kraju. Zachęcam do lektury obecnej i następnych wersji „Biuletynu” i wykorzystywanie zawartych w nim treści we własnych programach lub publikacjach - z korzyścią dla społeczeństwa.
Proszę także przyjąć zaproszenie - wraz z Państwa Rodzinami - do udziału w organizowanych przez nas w wielu miastach kraju festynach, które odbywają się w ostatnią niedzielę września, czyli w Światowy Dzień Serca. Najlepiej wybrać się tam na... rowerze.
Pamiętajcie o sercu!

prof. dr hab. med. Adam Torbicki
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Zastępca Koordynatora Programu "Pamiętaj o Sercu"


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk