front-start
Rehabilitacja na początku XXI wieku - Polska na tle USA i Europy PDF Email
Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej, AWF w Poznaniu 
Definicja rehabilitacji kardiologicznej
Skoordynowane kompleksowe działania prowadzące do osiągnięcia przez pacjenta z przewlekłą lub po ostrej chorobie sercowo-naczyniowej, przy jego współpracy, możliwie najlepszej fizycznej, psychicznej i socjalnej kondycji, tak aby mógł on zachować
lub odzyskać optymalną pozycję społeczną i poprzez zmianę zachowań zdrowotnych spowolnić lub zahamować progresję choroby, a nawet doprowadzić do jej częściowej regresji.
(Taylor i wsp. Am J Med.2004)

Stanowisko WHO (1993)
Rehabilitacja kardiologiczna winna stać się integralną częścią postępowania u każdego chorego na serce.
(Stanowisko Grupy Roboczej WHO Geneva 1993)

Dlaczego rehabilitacja kardiologiczna?
- redukuje całkowitą śmiertelność o ok. 20%
- redukuje śmiertelność sercową o ok. 26%
- poprawia wydolność fizyczną
- zmniejsza objawy niedokrwienia
- prowadzi do regresji zmian miażdżycowych
- zmniejsza ryzyko nawrotu choroby
- zmniejsza częstość rehospitalizacji
- zmniejsza emocjonalny dystres
- motywuje do współpracy w dziedzinie akceptacji metod leczenia, np.farmakoterapii, diety
- zmniejsza mechanizm zaprzeczania, który utrudnia współpracę z pacjentem
- poprawia jakość życia
- zwiększa częstość powrotu do pracy
(ACC/AHA 1999
Gohlke i wsp. Eur Heart J 1998
Taylor i wsp. Am J Med.2004 )
  Rehabilitacja kardiologiczna a wtórna prewencja
Rehabilitacja kardiologiczna – kamień węgielny wtórnej prewencji.
(Perk J. Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology ESC. Balatonfüred, Hungary 1999)

Sytuacja w Europie na dziś – dane z 9 krajów
Zalecenia prewencyjne a rzeczywistość.
Porównanie badań EUROASPIRE I (1995-1996) i EUROASPIRE II (1999-2000)

EUROASPIRE I
Palenie tytoniu - 19%
BMI > 30kg/m2 - 25%
BP 140/90 - 55%
Cholesterol całkowity  5,0mmol/l - 86%

EUROASPIRE II
Palenie tytoniu - 21%
BMI > 30kg/m2 - 33%
BP 140/90 - 54%
Cholesterol całkowity 5,0mmol/l - 59%


Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na modyfikację czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
1. Zwiększenie aktywności fizycznej w czasie wolnym
2. Zaprzestanie palenia
3. Obniżenie ciśnienia tętniczego
4. Zmniejszenie ciężaru ciała
5. Korzystna korekta profilu lipidowego
6. Korzystny wpływ na metabolizm glukozy
7. Zmniejszenie insulinooporności
(Lear S.A., Ignaszewski A. Curr Control Trials Cardiovasc Med. 2001
Ades PA. N Engl J Med. 2001
Taylor i wsp. Am J Med.2004)


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk