front-start
Kardiologia interwencyjna w Polsce - stan na 2003 rok PDF Email
Klinika Kardiologii PAM 
Łączna liczba koronarografii w 2002 roku wyniosła 90 812, a w 2001 roku liczba koronarografii wyniosła około 65 000. W roku 2002 nastąpił wzrost liczby wykonywanych zabiegów diagnostycznych o blisko 26 000, co stanowi 40% łącznej liczby koronarografii wykonanych w 2001 roku. W 2002 roku wykonano średnio 2,09 koronarografii na 1 000 mieszkańców – odsetek zabiegów ze wskazań nagłych wynosił około 35%.

Liczba angioplastyk wieńcowych wynosiła 37 287. W porównaniu do roku 2001 zaobserwowano wzrost liczby wykonywanych zabiegów o około 13 000. Liczba przezskórnych zabiegów wieńcowych na tysiąc mieszkańców wynosiła w 2002 roku średnio 0,84.

Liczba wszczepionych stymulatorów
w 2002 roku wyniosła 16 906 i było to więcej o 3 000 niż w roku 2001. Średnia liczba wszczepianych stymulatorów na tysiąc mieszkańców wynosi 0,4.

Inne zabiegi kardiologii interwencyjnej w 2003 roku:
- kardiowertery-defibrylatory - 624 (o 148 zabiegów więcej niż w 2001 roku), 15,6 na 1 000 000 mieszkańców;
- ablacje - 1751 tj. 43 na 1 000 mieszkańców.

Stentowanie tętnicy szyjnej z zabezpieczeniem krążenia mózgowego
Spośród chorych z udarem niedokrwiennym mózgu u około 20% dochodzi do niego w wyniku miażdżycowych zwężeń pozaczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej. Udar mózgu jest w chwili obecnej trzecią przyczyną wszystkich zgonów po chorobach serca i nowotworach.
W Polsce umieralność z powodu udarów mózgu jest podobna jak w innych krajach Europy Wschodniej i wynosi 106,4 / 100 000 mężczyzn i 78,7 / 100 000 kobiet. Prewencja i leczenie udarów mózgu stanowi więc istotne zagadnienie.
Od 1953 roku stosuje się leczenie operacyjne zwężonych tętnic szyjnych metodą chirurgicznej endarterektomii. Stały rozwój technik endowaskularnych, metod o znikomej urazowości, zyskuje coraz więcej zwolenników. Angioplastyka tętnic szyjnych ze wstawianiem stentu i zastosowaniem specjalnych urządzeń neuroprotekcyjnych to metoda, która w ostatnich dwóch latach (od 2001 roku) staje się coraz powszechniejsza; dostępna jest również w polskich ośrodkach kardiologii i radiologii interwencyjnej.
  Jej uznanymi zaletami są: możliwość leczenia chorych wysokiego ryzyka, rewaskularyzacja wielu obszarów w czasie tej samej procedury (łącznie z angioplastyką wieńcową), krótki czas niedokrwienia mózgu, leczenie nawrotu zwężenia po endarterektomii chirurgicznej, uniknięcie nacięcia w obrębie szyi i skrócenie czasu hospitalizacji.

Badanie SAPHIRE (Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Enarterectomy), 2002 rok – randomizowane badanie, 307 chorych, punkt końcowy: śmierć, zawał serca, udar mózgu; w grupie radiologii interwencyjnej – 5,8%, w grupie chirurgicznej – 12,6%.

Inne badania potwierdzające użyteczność metody:
- ARCHER (Acculink for Revascularization of Carotids in High Risk Patients)
- SECURITY (The Study to Evaluate the NeuroShield Bare Wire Cerebral Protection System and X act Stent in Patients at High Risk for Carotid Endarterectomy)
- SPACE (The Stent – Protected Percutaneous Angioplasty of the Carotid vs. Endarterectomy).

Olbrzymie sukcesy w walce z restenozą za pomocą stentów pokrywanych


kornacewicz_wyk1

kornacewicz_wyk2


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk