front-start
IMGSłowo wstępne
 
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu informacyjnego dotyczącego aktualnych zagadnień związanych z chorobami układu krążenia.
 
IMGRehabilitacja na początku XXI wieku - Polska na tle USA i Europy
Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej, AWF w Poznaniu 
Rehabilitacja kardiologiczna winna stać się integralną częścią postępowania u każdego chorego na serce.
 
IMGBiuletyn informacyjny dla mediów - Program "Pamiętaj o Sercu"
 
 
IMGPsychologia kliniczna w służbie kardiologii
Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej, Instytut Kardiologii w Warszawie 
Związki psychologii z kardiologią są z całą pewnością najlepiej i najszerzej udokumentowanymi zarówno gdy idzie o aspekty naukowe, jak i praktyczne działania podejmowane głównie na polu rehabilitacji osób po zawale mięśnia sercowego.
 
IMGKardiologia interwencyjna w Polsce - stan na 2003 rok
Klinika Kardiologii PAM 
Łączna liczba koronarografii w 2002 roku wyniosła 90 812, w 2001 roku liczba koronarografii wyniosła około 65 000...
 
sm
logo_ik_podstawowe_cmyk