front-start
Czynniki ryzyka udaru mózgu PDF Email
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) udar mózgu to nagle występujące zaburzenie czynności mózgu, trwające dłużej niż 24 godziny i spowodowane wyłącznie przez przyczyny naczyniowe, czyli związane z przepływem mózgowym krwi. Około 80% udarów ma charakter niedokrwienny. Resztę stanowią krwotoki śródmózgowe (15%) i podpajęczynówkowe (5%). Udar stanowi trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczynę zgonu w krajach rozwiniętych oraz jest najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności.

Prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu znacząco zwiększa się przy występowaniu czynników ryzyka. Poprzez ich ograniczenie można efektywnie zapobiegać zachorowaniu, a także nawrotowi choroby. By skutecznie walczyć należy najpierw dobrze poznać wroga, czyli najważniejsze czynniki ryzyka.

Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej występującym i najlepiej poddającym się leczeniu czynnikiem ryzyka udaru mózgu. W Polsce około 8,5 miliona osób ma nadciśnienie tętnicze, przy czym tylko część o tym wie, a jeszcze mniejsza liczba osób skutecznie je leczy. Obniżenie ciśnienia tętniczego o zaledwie 5-6 mmHg (milimetrów słupa rtęci – jednostka, którą mierzy się ciśnienie tętnicze) powoduje spadek częstości udarów aż o 40%! Przykład ten pokazuje, jak wiele można uczynić poprzez skuteczną profilaktykę. 
  Zbyt wysokie ciśnienie tętnicze nie jest najczęściej odczuwane przez pacjentów i przez długi czas może nie powodować żadnych dolegliwości (do czasu aż rozwiną się jego powikłania i następstwa). Dlatego też każda osoba powinna mieć regularnie mierzone ciśnienie tętnicze.

Palenie tytoniu jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Ryzyko to zależy od liczby wypalanych dziennie papierosów i może być nawet 6 razy większe w porównaniu z osobami niepalącymi. Rośnie ono jeszcze bardziej u kobiet, które palą i stosują pigułki antykoncepcyjne lub hormonalną terapię zastępczą. W badaniach naukowych stwierdzono, że rezygnacja z palenia powodowała zmniejszenie ryzyka udaru niedokrwiennego o 50%.

Cukrzyca jest uznanym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego. Leczenie cukrzycy nie powoduje całkowitej likwidacji ryzyka, ale skutecznie może ograniczyć występowanie powikłań. Należy pamiętać, że prawidłowo leczona cukrzyca (tak zwana wyrównana cukrzyca) to nie tylko prawidłowy poziom glukozy (cukru) we krwi, ale też prawidłowe ciśnienie tętnicze i poziomy cholesterolu.
busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk