front-start
Czynniki ryzyka choroby wieńcowej u kobiet PDF Email
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Choroby układu krążenia są główną przyczyną umieralności kobiet i są odpowiedzialne za ok. 40-50% zgonów. Przewyższają tym samym ponad dwukrotnie liczbę zgonów spowodowaną wszystkimi nowotworami łącznie. Dziesięć razy więcej kobiet jest dotkniętych chorobą wieńcową i udarem mózgu niż rakiem piersi! Sama choroba niedokrwienna serca jest przyczyną śmierci 1/3 kobiet. Główne czynniki ryzyka rozwoju choroby wieńcowej są podobne jak u mężczyzn i obejmują wiek, palenie papierosów, występowanie cukrzycy i nadciśnienia tętniczego, otyłość, siedzący tryb życia, nieprawidłowy poziom cholesterolu czy występowanie choroby wieńcowej w rodzinie. Jednak pomimo że czynniki ryzyka u obu płci są podobne, różni je rozpowszechnienie występowania wśród kobiet i mężczyzn, a także ich znaczenie.

Czym kobiety różnią się od mężczyzn?

Istotną odmiennością odnośnie czynników ryzyka choroby wieńcowej u kobiet jest ochronne działanie estrogenów (jeden z żeńskich hormonów płciowych). Dlatego też u kobiet w średnim wieku stwierdza się niższą częstość występowania choroby wieńcowej niż u mężczyzn. Z tego też powodu objawy choroby niedokrwiennej serca pojawiają się u kobiet około 10 lat później niż u mężczyzn. Po menopauzie hormonalna ochrona u kobiet zanika, a ryzyko choroby zwiększa się powoli do poziomu ryzyka u mężczyzn i zrównuje się zupełnie po 75 roku życia. Wydawałoby się więc, że zarówno doustne środki antykoncepcyjne, a także hormonalna terapia zastępcza polegające w dużej mierze na podawaniu estrogenów powinny zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia. Jak pokazują wyniki badań, tak niestety nie jest. Co więcej, stosowanie hormonów w tabletkach może zwiększać ryzyko zawału i udaru.
  Ryzyko to jest największe u kobiet, które stosują terapię hormonalną i palą papierosy oraz po 35 roku życia. Nie ma zatem wskazań do stosowania hormonalnej terapii zastępczej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej czy wystąpienia zawału serca u już chorych kobiet.

Czy kobiety mają wpływ na czas wystąpienia menopauzy?
Jedynym rozwiązaniem pozostaje uczynienie wszystkiego, by menopauza wystąpiła jak najpóźniej. Jest to możliwe choćby przez rzucenie palenia papierosów, które jak udowodniono, przyśpiesza ustąpienie funkcji hormonalnej jajników. Wynika z tego, że kobiety, które palą mają większe ryzyko nie tylko dlatego, że palą, ale również z powodu wcześniejszej menopauzy. Korzyści z rzucenia palenia są więc podwójne.

Dlaczego mniej kobiet niż mężczyzn rzuca palenie?
Małym pocieszeniem pozostaje fakt, że kobiety palą papierosy rzadziej niż mężczyźni. Obserwowany od lat spadek odsetka osób palących przebiega wolniej wśród kobiet. Przyczyną może być istnienie u wielu kobiet silnej obawy przed wzrostem masy ciała związanej z zaprzestaniem nałogu. Nikotyna zawarta w papierosach przyśpiesza metabolizm, dlatego wiele osób po zaprzestaniu palenie przybiera na wadze. Jednak, jak sugerują badania naukowe, kobiety w porównaniu do mężczyzn mają mniejszą skłonność do wzrostu masy ciała po porzuceniu nałogu. Korzyści z rzucenia palenia wielokrotnie przewyższają ewentualny niewielki wzrost masy ciała.


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk