front-start
Zmienność występowania incydentów sercowo-naczyniowych PDF Email
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Wiele badań wskazuje na zmienność w czasie występowania incydentów sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca. W jednym z największych badań opartych na kilkuletniej obserwacji mieszkańców Berlina Zachodniego wykazano dobową, tygodniową i miesięczną zmienność w częstości nagłej śmierci sercowej.

Która pora dnia jest najgorsza?

W trakcie doby najwięcej incydentów występowało pomiędzy godziną 6 rano a 12 w południe. W trakcie sześciu porannych godzin zaobserwowano łącznie około 1/3 wszystkich zgonów w ciągu doby. Zależność ta została potwierdzona w każdym dniu tygodnia. „Najbezpieczniejsze”, przynajmniej pod względem ryzyka sercowo-naczyniowego, były godziny nocne – pomiędzy północą a 6 rano. Wtedy umierało jedynie 10% ludzi spośród tych, którzy zmarli podczas całej doby. Badacze stwierdzili również, że najmniej zgonów występuje w niedzielę.

Który dzień jest najgorszy?

W poniedziałek natomiast umierało aż 20% ludzi więcej niż dnia poprzedniego, i był to dzień o najwyższej śmiertelności w ciągu całego tygodnia.
  Który miesiąc jest najgorszy?
Co więcej, najwięcej przypadków nagłej śmierci obserwowano w miesiącach zimowych (ze szczytem w grudniu), najmniej latem (minimum w lipcu). Podsumowując – najgorszymi dniami w roku, charakteryzującymi się największą śmiertelnością, były poniedziałkowe grudniowe poranki. Obserwacje niemieckich naukowców znajdują potwierdzenie w wielu innych badaniach naukowych wskazujących na większą częstość zawałów serca czy udarów mózgu, a także większą częstość zgonów nimi spowodowanych w godzinach rannych i na początku tygodnia.

Jakie są tego przyczyny?
Taki stan rzeczy wymagał znalezienia naukowych przyczyn zaobserwowanego zjawiska. Jak wykazują badania, w godzinach porannych, tuż po przebudzeniu dochodzi do istotnego wzrostu ciśnienia tętniczego i zwiększenia częstości pracy serca. Serce, które pracuje szybciej i mocniej (jest odpowiedzialne za wyższe ciśnienie tętnicze), ma zwiększone zapotrzebowanie na tlen. Jest przez to bardziej podatne na niedokrwienie i w konsekwencji na zawał serca.


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk