front-start
Sytuacja epidemiologiczna nadciśnienia tętniczego. Co rozumiemy pod pojęciem ciśnienia tętniczego i nadciśnienia? PDF Email
Instytut Kardiologii w Warszawie 
Funkcjonowanie tkanek i narządów organizmu uwarunkowane jest stałym dowozem substancji odżywczych i tlenu i odbieraniem z nich substancji toksycznych wytwarzanych przez metabolizm. Nośnikiem tych substancji jest krew, która krąży w układzie krwionośnym. Serce podczas skurczu wyrzuca krew do tętnic, które mają warstwę mięśniową, dzięki której mają zdolność do kurczenia się i zmiany wielkości światła. Tętnice rozgałęziają się ku obwodowi o coraz zmniejszonym przekroju. Wymiana substancji między krwią a tkankami odbywa się w sieci naczyń włosowatych, a po wymianie krew dostarczana jest do płuc żyłami i w płucach odbiera tlen.

W czasie skurczu serca tętnice rozszerzają się z napływem krwi i energia kinetyczna magazynowana jest w elastycznej ścianie dużych tętnic, a w czasie rozkurczu serca tętnice obkurczają się stopniowo ku obwodowi dzięki magazynowanej energii, co zapewnia ciągły przepływ krwi. Skurcz serca i wyrzut krwi do tętnic (aorty) to ciśnienie skurczowe. W czasie rozkurczu serca to ciśnienie tętnicze rozkurczowe.

Wielkość ciśnienia tętniczego zależy od ilości wyrzucanej krwi w ciągu minuty i oporu obwodowego tętnic. Pomiar ciśnienia tętniczego polega na uciśnieniu z zewnątrz przez mankiet nadmuchiwany powietrzem tętnicy ramieniowej i osłuchiwaniu jej poniżej miejsca ucisku. Pierwszy słyszalny ton to ciśnienie skurczowe, a zaniknięcie tonu to ciśnienie rozkurczowe. Klasyfikacja ciśnienia publikowana przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wyróżnia: ciśnienie optymalne (prawidłowe) – poniżej 120/80mmHg, ciśnienie prawidłowe – od 120/80 do 129/84 mmHg, wysokie prawidłowe od 130/85 do 139/89 mmHg i nadciśnienie od wartości 140/90 mmHg. Z zakresu prawidłowych wartości wyodrębniono wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze, ponieważ często przechodzi ono w nadciśnienie i przy współistniejących zmianach narządowych i/lub mnogich czynnikach ryzyka miażdżycy podlegać musi odpowiedniej terapii.
  Z nadciśnienia tętniczego wyróżnia się:
- nadciśnienie 1º (łagodne) – 140/90 do 159/99 mmHg
- nadciśnienie 2º (umiarkowane) – 160/100 do 179/109 mmHg
- nadciśnienie 3º (ciężkie) – 180/110mmHg i powyżej.
 
U ludzi starszych, kiedy duże tętnice są nieelastyczne na skutek miażdżycy, często obserwowane jest izolowane skurczowe nadciśnienie, gdy skurczowe ciśnienie wynosi 140 mmHg i wyżej, a rozkurczowe poniżej 90 mmHg. Obecnie leczy się nadciśnienie skurczowe izolowane, gdyż ono również jest czynnikiem ryzyka powikłań narządowych.

W przeważającej liczbie przypadków (90%) nadciśnienie jest samoistne (pierwotne), ale do chwili obecnej nie ustalono podstawowej przyczyny powodującej wzrost ciśnienia. Zidentyfikowano jednak szereg czynników, głównie związanych ze stylem życia, predysponujących do rozwoju nadciśnienia. Badania ostatnich lat wykazały, że w rozwoju nadciśnienia pierwotnego istotny udział mają też czynniki genetyczne.

Wyniki wielu badań wskazują, że styl życia populacji o niskich średnich wartościach ciśnienia różnił się od stylu życia populacji o wyższych średnich wartościach ciśnienia. Populacje o niższych średnich wartościach ciśnienia charakteryzowały się niskim spożyciem sodu, a wysokim potasu, a więc małym stosunkiem Na/K, niewielką masą ciała, spożyciem alkoholu w ograniczonych ilościach, a odsetek nadciśnienia nie przekraczał 5%.
Natomiast w krajach o dużym spożyciu sodu, znacznym stosunku Na/K w diecie, większym wskaźniku masy ciała, dużym przeciętnym spożyciu alkoholu stwierdzono wyższe średnie ciśnienie, wyższy odsetek nadciśnienia i wzrost ciśnienia z wiekiem.busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk