front-start
Rozwój miażdżycy u dzieci i młodzieży PDF Email
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Nawet u zdrowych osób rozwój miażdżycy rozpoczyna się już w dzieciństwie, ale u osób predysponowanych genetycznie i /lub z czynnikami ryzyka rozwój tego procesu może prowadzić do takich negatywnych zdarzeń, jak zawał serca, znacznie wcześniej niż w populacji ogólnej. Szczególnie ważne jest zatem uświadomienie sobie, że na zawał serca "pracujemy" od wczesnego dzieciństwa, a nie tylko w wieku dojrzałym.

W badaniu PDAY (ang. Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth)oceniano czynniki mogące odgrywać znaczenie w przedwczesnym rozwoju miażdżycy u osób młodych.

Okazało się, że są to często klasyczne, dobrze udokumentowane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych takie jak: hiperlipidemia, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze czy palenie papierosów. Nadciśnienie tętnicze u dzieci (osób do 18 roku życia) waha się w granicach 1-2%. Gwałtownie rośnie liczba dzieci otyłych. Z kolei u dzieci chorujących na cukrzycę typu I szczególnie należy dbać o prawidłową kontrolę glikemii, gdyż nieprawidłowe stężenia glukozy w surowicy krwi przyspieszają rozwój miażdżycy. Do listy czynników ryzyka należy dodać parę dodatkowych, takich jak: wysokie stężenie lipoproteiny (a), hiperhomocysteinemię, nadkrzepliwość krwi, niską masę urodzeniową i zaburzenia rozwoju wewnątrzmacicznego, czy też reakcje zapalne.
  Działania profilaktyczne powinny być szczególnie zintensyfikowane, jeżeli w najbliższej rodzinie młodej osoby występują liczne czynniki ryzyka, tak jak ma to miejsce w przypadku zespołu metabolicznego X. W jego skład wchodzą otyłość brzuszna oraz takie zaburzenia, jak podwyższony poziom glikemii na czczo, nadciśnienie tętnicze, duże stężenie triglicerydów oraz małe „dobrego” cholesterolu HDL w surowicy krwi.

Inną stosunkowo często spotykaną chorobą predysponująca do wczesnego rozwoju miażdżycy jest rodzinna hipercholesterolemia. Jakkolwiek ta genetyczna choroba w swej najcięższej postaci występuje stosunkowo rzadko (1/mln), to lżejsza postać jest już stosunkowo częsta (1/500). Choroba polega na niedoborze cząsteczek receptora dla „złego” cholesterolu LDL, które odpowiadają za jego usuwanie z krwi. W związku z tym, osoby chore mają znacznie podwyższone stężenie cholesterolu w surowicy krwi. Prowadzi to w postaci ciężkiej do rozwoju miażdżycy w dzieciństwie, a w postaci lżejszej do wystąpienia choroby wieńcowej i zawałów serca w 4 lub 5 dekadzie życia u mężczyzn i 10 lat później u kobiet. Wysokie stężenia cholesterolu we krwi są jednak obecne od urodzenia, w związku z tym w wypadku posiadania wiedzy o występowaniu choroby u najbliższych członków rodziny, należy podjąć działania profilaktyczne i lecznicze.busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk