front-start
Nadciśnienie tętnicze: dlaczego ciągle tak niska skuteczność leczenia? PDF Email
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Według Światowej Organizacji Zdrowia około 600 milionów ludzi obciążonych jest nadciśnieniem tętniczym. Jedynie u połowy z nich postawiono rozpoznanie nadciśnienia, tylko 20% jest leczonych, a prawidłową kontrolę ciśnienia uzyskuje się u około 12% chorych.

Prostym sposobem na zwiększenie częstości wykrywania nadciśnienia tętniczego jest samokontrola przy użyciu automatycznych aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego i wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w razie stwierdzenia jego podwyższonych wartości, tzn. >140/90 mmHg lub 130/80 mmHg u osób chorych na cukrzycę.

Aby pomiar uznać za miarodajny powinien być wykonany w cichym pomieszczeniu, w pozycji siedzącej, po kilkuminutowym odpoczynku i co najmniej dwukrotnie. Ramię, na którym wykonuje się pomiar, powinno znajdować się na wysokości serca bez względu na pozycję ciała. Ważne jest również prawidłowe założenie mankietu, którego dolny brzeg powinien znajdować się 3 cm powyżej tętnicy przebiegającej w dołku łokciowym. Nie należy dokonywać pomiarów przez ubranie.

Dla zwiększenia skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego ogromne znaczenie ma również edukacja
  pacjentów. Życie w dużym stresie, nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów są bezpośrednio związane z większą częstością występowania nadciśnienia tętniczego. Pierwszym krokiem w walce z epidemią nadciśnienia powinna być zatem promocja zachowań prozdrowotnych. Należy bezwzględnie unikać przesalania pokarmów, diety wysokocholesterolowej, nadmiernego spożywania alkoholu, palenia tytoniu, a częściej aktywnie wypoczywać i dbać o prawidłową masę ciała.

Zmiana nawyków żywieniowych nie jest prosta. Większość z nas świętuje w sposób tradycyjny – przy stole z rodziną, spożywając tradycyjne potrawy polskiej kuchni, które w większości wypadków zawierają zbyt dużo soli i cholesterolu. Spożywanie nadmiernej ilości soli prowadzi do zwiększenia objętości krwi krążącej, co jest związane ze wzrostem ciśnienia. Także otyłość, poprzez zwiększenie oporu naczyniowego, również przyczynia się do wzrostu wartości ciśnienia.

Zwiększenie liczby osób leczonych oraz poprawa jakości opieki medycznej nad chorymi na nadciśnienie poprzez promocję aktualnych standardów leczenia i profilaktyki w licznych programach edukacyjnych powinny zwiększyć skuteczność terapii nadciśnienia tętniczego.


busy
 
logo_ik_podstawowe_cmyk