front-start
hdr-a-ch
Choroby serca i naczyń są najczęstszą przyczyną umieralności w Polsce. Rokrocznie z tego powodu umiera ponad 170.000 kobiet i mężczyzn, najczęściej na skutek zawału serca, choroby wieńcowej, chorób naczyń mózgu (tzw. udarów).

IMGNadciśnienie tętnicze: dlaczego ciągle tak niska skuteczność leczenia?
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Według Światowej Organizacji Zdrowia około 600 milionów ludzi obciążonych jest nadciśnieniem tętniczym. Jedynie u połowy z nich postawiono rozpoznanie nadciśnienia, tylko 20% jest leczonych, a prawidłową kontrolę ciśnienia uzyskuje się u około 12% chorych.
 
IMGRozwój miażdżycy u dzieci i młodzieży
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Nawet u zdrowych osób rozwój miażdżycy rozpoczyna się już w dzieciństwie, ale u osób predysponowanych genetycznie i/lub z czynnikami ryzyka rozwój tego procesu może prowadzić do takich negatywnych zdarzeń, jak zawał serca znacznie wcześniej niż w populacji ogólnej.
 
IMGZmienność występowania incydentów sercowo-naczyniowych
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Wiele badań wskazuje na zmienność w czasie występowania incydentów sercowo-naczyniowych w tym zawałów serca.
 
IMGZawał serca a menopauza
I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski 
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) menopauza to ostatnie krwawienie miesiączkowe, po którym przez okres 12 miesięcy nie wystąpiło już żadne krwawienie.
 
IMGLeki i parafarmaceutyki dostępne bez recepty w pierwotnej profilaktyce choroby wieńcowej
Oddział Kardiologii, Centralny Szpital Kolejowy 
Niezależnie od szeroko rozpowszechnionego poglądu głoszącego, że najlepszym środkiem zapobiegania wystąpieniu objawów miażdżycy jest zdrowy styl życia, istnieje wiele argumentów za tym, żeby wspomagać go leczeniem farmakologicznym.
 
sm
logo_ik_podstawowe_cmyk